Sepot? Wel aangifte maar geen vervolging?

Klaagschrift ex art 12 Sv

Pro deo rechtsbijstand

Voor ondersteuning bij het starten van een artikel 12 Sv procedure kunt u gebruik maken van een advocaat. Als u geen hoog inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor een pro deo advocaat. Een overzicht van inkomenseisen en vermogenseisen treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl. In veel gevallen kan een pro deo advocaat worden toegewezen. 

Heeft u vragen over de kosten van een procedure? Neem voor de zekerheid contact op via 033-7410020.